Повернутися до звичайного режиму

Булінг

/Files/images/unnamed.jpg

Булінг(цькування) – дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві. Такі дії вчиняються стосовно дитини чи дитиною стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого. Булінг може здійснюватись також із застосуванням засобів електронних комунікацій.

ЮНІСЕФвизначаєбулінг (від анг. to bull – переслідувати) як небажану агресивну поведінку дітей шкільного віку, яка призводить до цькування дитини іншою дитиною чи групою дітей з метою приниження, залякування та демонстрації сили.

З прикладами уроків з протидії булінгу в закладах освіти та відповідним системним підходом можна ознайомитисьза посиланнямwym-1638442647247

/Files/images/11.jpg

Про окремі питання виявлення

та протидії булінгу в системі освіти

Київської області

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року №658 , наказів Міністерства освіти і науки України: від 228.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 року за №111/34394; від 26.02.2020 №239 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти (зі змінами, внесеними наказом від 20.03.2020 №420), листа Міністерства освіти і науки України від 20.03.2020 №6/480-20 «Про плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 11.01.2019 №9 «Про запобігання булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб ,постраждалих від булінгу , та ефективного реагування на факти насильства в закладах освіти, Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 02.04.2020 №82

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів спрямованих на протидію булінгу (цькуванню) в Маловільшанській гімназії, що додається.

2. Адміністрації та вчителям гімназії:

2.1 Забезпечити проведення цілеспрямованої роботи з питань протидії булінгу (цькуванню) в Маловільшанській гімназії;

2.2 Розробити до 30.08.2021 план заходів, спрямованих на протидію булінгу (цькуванню);

2.3 Забезпечити постійну координацію роботи та взаємодії суб’єктів реагування в разі виявлення випадку булінгу (цькуванню) в Маловільшанській гімназії;

2.4 Систематично проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед учасників освітнього процесу з питань булінгу (цькування);

2.5 Проводити системну профілактичну роботу, спрямовану на запобігання вчиненою дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування) і виховання нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках;

2.6 Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення та вживати відповідних заходів для йог припинення;

2.7 Уживати заходів (відповідно до рішень комісії Маловільшанської гімназії з розгляду випадків булінгу) для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або потерпіли від булінгу(цькування);

2.8 Проводити постійний моніторинг ефективності роботи Маловільшанської гімназії з питань запобігання та протидії булінгу (цькуванню) з метою виявлення проблем та вжиття невідкладних заходів для їх вирішення;

2.9 Розглядати питання щодо фактів насилля на педагогічних радах, нарадах, батьківських зборах тощо;

2.10 Розмістити протягом березня-квітня на сайті гімназії інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу, номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи , порядок подання та розгляду (з обов’язковим дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в Маловільшанській гімназії, порядок реагування на доведенні випадки булінгу (цькування) в Маловільшанській гімназії та інформацію про відповідальність осіб. Причетних до булінгу.

3. Адміністрації гімназії:

3.1.1 Створити комісії з розгляду випадків булінгу( цькування) в Маловільшанській гімназії та затвердити їх склад;

3.2 Розробити та затвердити план заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в Маловільшанськійгімназії;

3.3 Провести в Маловільшанській гімназії комплекс заходів для запобігання та протидію булінгу (цькуванню), зокрема:

3.3.1 Створити освітнє середовище, здатне забезпечити психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;

3.3.2 Визначати причини і передумови поширення булінгу (цькування) в Маловільшанській гімназії;

3.3.3 Постійно підвищувати рівень поінформованості учасників освітнього процесу про булінг (цькування);

3.3.4 Виховувати в учасників освітнього процесу нетерпиме ставлення до насильницьких моделей поведінки , усвідомлення того, що булінг (цькування) – це порушення прав людини;

3.3.5 Заохочувати всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькування);

3.4 Повідомляти невідкладно (у строк, що не перевищує однієї доби) про випадок булінгу (цькування) в Маловільшанській гімназії територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, управління освіти, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

3.5 Інформувати про випадок булінгу (цькування) службу у справах дітей для вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи , яка стала стороною білінгу (цькування) з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття захоів для усунення таких причин;

3.6 Повідомляти центри соціальних служб для сім’ї ,дітей та молоді з метою проведення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

3.7 Скликати засідання комісій з розгляду випадків булінгу (цькування) не пізніше, ніж у продовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу(цькування).

Кiлькiсть переглядiв: 147

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.